ΠΣ - Συνεδρίαση #9 / 2021 Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) 22/04/2021 06:00:00 (Παλαιότερη Συνεδρία)

Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο:
Επικύρωση Πρακτικών της 8ης Συνεδρίασης έτους 2021 (Πρακτικά 8/12-04-2021) του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Βασίλειος Πινακάς
Θέμα 2ο:
2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας 2021
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 3ο:
Τροποποιήσεις ΠΔΕ – Κατάρτιση συγχρηματοδοτούμενου ΠΔΕ
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 4ο:
Ορισμός εκπροσώπου στην Περιφερειακή Επιτροπή Θεμάτων Αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων (άρθρο 3 Ν.1437/87, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 2801/00, άρθρο 8 παρ. 12).
Εισηγητής:
Δωροθέα Κολυνδρίνη
Θέμα 5ο:
Αθλητική εκδήλωση 2021 Περιφέρειας Θεσσαλίας - Π.Ε. Λάρισας .
Εισηγητής:
Νικόλαος Λιούπας
Θέμα 6ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη δραστηριότητα «Ψυγείο – διαλογητήριο – συσκευαστήριο φρούτων», φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΠΟΥΛΗΣ Α.Ε.», που βρίσκεταιστο 1ο χλμ. Τυρνάβου - Αμπελώνα, στη Δ.Ε. Τυρνάβου, στο Δήμο Τυρνάβου, στην ΠΕ Λάρισας, στην ΠεριφέρειαΘεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 7ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση και Λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12,652 MW στη θέση «Βούναινα 8» στην Τ.Κ. Βούναινων, Δ.Ε. Κραννώνος του Δ. Κιλελέρ, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 8ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 11,983MW», στη θέση ¨Μικρό Περιβολάκι 1¨, Τ.Κ. Μικρού Περιβολάκι, της Δ.Ε. Φερών, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 9ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 12,693MW», στη θέση ¨Μικρό Περιβολάκι 2¨, της Τ.Κ. Μικρό Περιβολάκι, της Δ.Ε. Φερών, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο:
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στο Κοινοτικό Πρόγραμμα: Inclusive Governance Models and ICT Tools for Integrated Public Service Co-Creation and Provision
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 2ο:
έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων και συνεδρίου στο πλαίσιο πολιτιστικών δράσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Π.Ε. Καρδίτσας έτους 2021.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Νούσιος

Επερωτήσεις

Θέμα 1ο:
σχετικά με την μη ολοκλήρωση γέφυρας στη περιοχή «Ρογκάκια» μεταξύ Καροπλεσίου και Νεράιδας στο Νομό Καρδίτσας.
Εισηγητής:
Αναστάσιος Τσιαπλές
Θέμα 2ο:
σχετικά με τη Δημοτική Ενότητα Βασιλικής του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής:
Ιωάννης Χαϊδος
Θέμα 3ο:
για το δρόμο που συνδέει την πόλη των Τρικάλων με την Πατουλιά.
Εισηγητής:
Ιωάννης Χαϊδος

ΣΧ. Ψηφισμάτων

Δεν υπάρχουν θέματα

Επικοινωνήστε με τον εισηγητή ή επιστρέψτε αργότερα.