ΠΣ - Συνεδρίαση #30 / 2023 Καλλισθένους 7 & Θεοφράστους, ΛΑΡΙΣΑ 27/11/2023 06:00:00

Ημερήσιας Διάταξης

 • Θέμα 1ο:
  Επικύρωση Πρακτικών της 20ης , 21ης , 22ης ,23ης , 24ης, 25ης, 26ης, 27ης, 28ης και 29ης συνεδρίασης έτους 2023 (Πρακτικά 20/30-08-2023, 21/04-09-2023, 22/12-09-2023, 23/13-09-2023, 24/22-09-2023, 25/27-09-2023, 26/02-10-2023, 27/03-10-2023, 28/15-11-2023 & 29/16-11-2023) του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.
  Εισηγητής:
  Σουλτάνα Δόκου
 • Θέμα 2ο:
  Τροποποίηση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Εισηγητής:
  Κωνσταντίνος Αγοραστός
 • Θέμα 3ο:
  Συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν.4386/16 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
  Εισηγητής:
  Κωνσταντίνος Αγοραστός
 • Θέμα 4ο:
  Ετήσια έκθεση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας έτους 2022 για την Κοινωνική Ένταξη (άρθρο 13 του Ν. 4445/2016).
  Εισηγητής:
  Κωνσταντίνος Αγοραστός
 • Θέμα 5ο:
  Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Ελασσόνας για την υλοποίηση του έργου: ''ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ''.
  Εισηγητής:
  (Δεν έχει οριστεί εισηγητής)
 • Θέμα 6ο:
  Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΛΟΗΣ».
  Εισηγητής:
  Κωνσταντίνος Αγοραστός
 • Θέμα 7ο:
  Έγκριση χρονικής παράτασης, έως 15-12-2023, της συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΡΙΑΣ», Αναδόχου «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ». Αρχικός Προϋπολογισμός: 250.000,00 Ευρώ. Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 517(υποέργο 33), Κ.Α.2014ΕΠ51700026.
  Εισηγητής:
  Κωνσταντίνος Αγοραστός
 • Θέμα 8ο:
  Έγκριση χρονικής παράτασης, έως 20-11-2023, της συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ», Αναδόχου ΚΑΡΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ. Αρχικός Προϋπολογισμός: 22.320,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 517(υποέργο 73), Κ.Α.2014ΕΠ51700026.
  Εισηγητής:
  Κωνσταντίνος Αγοραστός
 • Θέμα 9ο:
  Έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ».
  Εισηγητής:
  Δωροθέα Κολυνδρίνη
 • Θέμα 10ο:
  Τροποποίηση της παραγρ.Β της αριθμ. 263/2023 (Πρακτικό 18/31.7.2023) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί Συγκρότησης επιτροπών παρακολούθηση, πιστοποίησης & παραλαβής ειδών/υλικών & εργασιών που αφορούν ή είναι ευθύνης τη Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού.
  Εισηγητής:
  Δωροθέα Κολυνδρίνη
 • Θέμα 11ο:
  Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής των μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους των Π.Ε.Μ.Σ.
  Εισηγητής:
  Δωροθέα Κολυνδρίνη
 • Θέμα 12ο:
  Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Γενική Συνέλευση των μελών του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας ΑΕ.
  Εισηγητής:
  Δωροθέα Κολυνδρίνη
 • Θέμα 13ο:
  Ορισμός μελών για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κενταύρων Όρος Α.Ε.
  Εισηγητής:
  Δωροθέα Κολυνδρίνη
 • Θέμα 14ο:
  Έγκριση του πρακτικού προσωρινής παραλαβής των Εργασιών της παροχής υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου του Διοικητηρίου των ΠΕΜΣ για το διάστημα από 3/6/2023 έως 30/6/2023. ( σχετ. η αριθμ. 217682/30.5.2023 σύμβαση)
  Εισηγητής:
  Δωροθέα Κολυνδρίνη
 • Θέμα 15ο:
  Πρόσληψη προσωπικού μέσω του προγράμματος απασχόλησης ανέργων 55 ετών και άνω της Δ.ΥΠ.Α.
  Εισηγητής:
  Χρήστος Μιχαλάκης
 • Θέμα 16ο:
  Θέσπιση Πάγιων κατ’ αποκοπήν χορηγημάτων καθαριότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων για το έτος 2024.
  Εισηγητής:
  Χρήστος Μιχαλάκης
 • Θέμα 17ο:
  Θέσπιση παγίων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων καθαριότητας ΚΑΕ 1232 Γραφείων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας για το χρονικό διάστημα από 1/1/2024 - 31/12/2024.
  Εισηγητής:
  Κωνσταντίνος Νούσιος
 • Θέμα 18ο:
  Έκδοση Απόφασης περί προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας του έργου: «Έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας σε διαπεριφερειακούς άξονες της Περιφέρειας Θεσσαλίας», για την κατασκευή των κυκλικών κόμβων Ιτέας, Αστρίτσας, Ερμητσίου και Ματαράγκας.
  Εισηγητής:
  Κωνσταντίνος Νούσιος
 • Θέμα 19ο:
  Έγκριση αθλητικών εκδηλώσεων για το έτος 2023 των Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων.
  Εισηγητής:
  Κωνσταντίνος Καλαμπάκας
 • Θέμα 20ο:
  Έγκριση προμήθειας βιβλίων, για λογαριασμό των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Β. Σποράδων.
  Εισηγητής:
  Ιωάννης Μπουτίνας
 • Θέμα 21ο:
  Έγκριση Θεσμοθετημένων Εθνικών Εορτών και Επετείων έτους 2024, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Β. Σποράδων.
  Εισηγητής:
  Ιωάννης Μπουτίνας
 • Θέμα 22ο:
  Έγκριση προγράμματος συμμετοχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε εμπορικές εκθέσεις του αγροδιατροφικού τομέα για το έτος 2024.
  Εισηγητής:
  Απόστολος Μπίλλης
 • Θέμα 23ο:
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας «Υφιστάμενη βιοτεχνία επεξεργασίας και συντήρησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων της εταιρείας ‘’ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΧΟΙΡΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ’’», που λειτουργεί στο αριθμ. 142 αγροτεμάχιο αναδασμού της Τ.Κ. Αγίων Αναργύρων, της Δ.Ε. Κραννώνα, του Δήμου Κιλελέρ, της Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Εισηγητής:
  Απόστολος Μπίλλης
 • Θέμα 24ο:
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας «Σφαγείο – Τυποποιητήριο κρέατος και μονάδα παραγωγής βιοαερίου & ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου», φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΦΑΡΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Α.Ε.», που βρίσκεται στο 33ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Ελασσόνας, στη Τ.Κ. Μεσοχωρίου, στη Δ.Ε. Ποταμιάς, στον Δήμο Ελασσόνας, στην Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Εισηγητής:
  Απόστολος Μπίλλης
 • Θέμα 25ο:
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΥΤΗΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» ιδιοκτησίας της εταιρείας COSMOS ALUMINIUM Α.Ε. ΘΕΣΗ «ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ», 8ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΘΗΝΑΣ, Τ.Κ. Νίκαιας, Δ.Ε. Νίκαιας, Δ. Κιλελέρ
  Εισηγητής:
  Απόστολος Μπίλλης
 • Θέμα 26ο:
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του υφιστάμενου ψυγείου – διαλογητηρίου φρούτων, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πωλήσεως Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Τυρνάβου», που βρίσκεται στη θέση «ΦΕΙΔΙΑ», στο 1ο χλμ. Ε.Ο. Τυρνάβου – Λάρισας (Πάροδος Περαχώρας), στη Δ.Ε. Τυρνάβου, στο Δήμο Τυρνάβου, στη ΠΕ Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Εισηγητής:
  Απόστολος Μπίλλης
 • Θέμα 27ο:
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Ανανέωση - Τροποποίηση ΑΕΠΟ της υφιστάμενης δραστηριότητας: «Τυροκομική μονάδα με αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας γάλακτος από 20,00tn γάλακτος/ημέρα σε 100,00tn γάλακτος/ημέρα» της εταιρείας «E. & K. ΕΞΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» σε έκταση 16.621,83τ.μ. στη θέση «3,5 χλμ Ε.Ο. Ελασσόνας-Δεσκάτης», της Τ.Κ. Ελασσόνας, Δήμου Ελασσόνας, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Εισηγητής:
  Απόστολος Μπίλλης
 • Θέμα 28ο:
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο ¨Βελτίωση Ε.Ο.30: Τμήμα από Α/Κ Μικροθηβών έως Μπουρμπουλήθρες¨ της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου και Αισωνίας του Δήμου Βόλου, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Εισηγητής:
  Απόστολος Μπίλλης
 • Θέμα 29ο:
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο ¨Εθνική Οδός Βελεστίνου –Βόλου, τμήμα Α/Κ Λάρισας (παράκαμψης Βόλου)-κόμβος Β΄ΒΙΠΕ¨, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Εισηγητής:
  Απόστολος Μπίλλης
 • Θέμα 30ο:
  ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ & ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΔΕΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΓΟΥΒΕΣ» Τ.Κ. ΣΥΚΗΣ, Δ.Ε. ΑΦΕΤΩΝ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
  Εισηγητής:
  Απόστολος Μπίλλης
 • Θέμα 31ο:
  Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο [ΜΥΗΕ] ισχύος 0.99 MW στο ρέμα «Πορταϊκό» της ΤΚ Ροπωτού, του Δήμου Πύλης της Περιφερειακής ενότητας Τρικάλων.
  Εισηγητής:
  Απόστολος Μπίλλης
 • Θέμα 32ο:
  Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 1,82ΜW, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «VENTO WATT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», που πρόκειται να κατασκευαστεί στη συμβολή των ρεμάτων Γκρόπας και Χήρας, της Δημοτικής Ενότητας Πύλης του Δήμου Πύλης, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, του Δήμου Πύλης, /ΠΕ Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Εισηγητής:
  Απόστολος Μπίλλης
 • Θέμα 33ο:
  Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 1,36ΜW, φερόμενης ιδιοκτησίας του «κ. ΤΟΛΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», που πρόκειται να κατασκευαστεί στο ρέμα «Κακόρεμα» στην Τ.Κ Νεραϊδοχωρίου του Δήμου Πύλης/ΠΕ Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Εισηγητής:
  Απόστολος Μπίλλης
 • Θέμα 34ο:
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 193,4 MW στις θέσεις «Αυγό» ισχύος 52 MW, «Κορυφή Καρατζιούνη» ισχύος 29,4 MW, «Νταλαμήτρου» ισχύος 8,4 MW, «Κορυφή Καυκιάς» ισχύος 28 MW, «Κορυφή Καυκιάς» 29,4 MW, «Ψηλά Δένδρα» ισχύος 21 MW, «Μαυροβούνι» ισχύος 25,2 MW, Δημοτικών Ενοτήτων Πινδέων & Αργιθέας, Δήμων Πύλης & Αργιθέας, Περιφερειακών Ενοτήτων Τρικάλων και Καρδίτσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας και των συνοδών τους έργων εντός Δημοτικών Ενοτήτων Πινδέων, Αργιθέας, Πύλης & Μουζακίου, Δήμων Πύλης, Αργιθέας & Μουζακίου, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων & Καρδίτσας, Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Εισηγητής:
  Απόστολος Μπίλλης
 • Θέμα 35ο:
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή και λειτουργία συγκροτήματος τριών αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στη θέση ‘ΠΕΤΡΟΓΟΥΡΝΑ’ στις Δ.Ε. Σηπιάδος και Αργαλαστής ισχύος 31,8 MW, στη θέση ‘ΣΤΑΥΡΟΣ’ στη Δ.Ε. Σηπιάδος ισχύος 31,8 MW και στη θέση ‘ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ’ στη Δ.Ε. Σηπιάδος ισχύος 21,2 MW του Δήμου Νοτίου Πηλίου, της ΠΕ Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των συνοδών τους έργων».
  Εισηγητής:
  Απόστολος Μπίλλης
 • Θέμα 36ο:
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 23MW της εταιρείας INC ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. σε γήπεδο 381.353,83 τ.μ. πλησίον του οικισμού Μεγάλο Μοναστήρι, στη θέση «Φαράγγι» της Τ.Κ. Μ. Μοναστηρίου, της Δ.Ε. Αρμενίου του Δ. Κιλελέρ, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Εισηγητής:
  Απόστολος Μπίλλης
 • Θέμα 37ο:
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία δύο (2) Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΦΣΠΗΕ και νέου δασικού δρόμου, φερόμενης ιδιοκτησίας της GREEN REPOWER PHOTOVOLTAIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., με ονομασίες «ΤΥΡΝΑΒΟΣ» στη θέση «ΑΠΛΑ», ισχύος 53,00 MW και «ΔΑΜΑΣΙ 1» στη θέση «ΤΡΥΠΑ», ισχύος 45,00 MW, στην Δ.Ε. Τυρνάβου, του Δήμου Τυρνάβου, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Εισηγητής:
  Απόστολος Μπίλλης
 • Θέμα 38ο:
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κατασκευής και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 69,99 MW, φερόμενης ιδιοκτησίας της EDPR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΑΣ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στη θέση «Γυρτώνη», της T.K. Μακρυχωρίου, Δ.Ε. Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Εισηγητής:
  Απόστολος Μπίλλης
 • Θέμα 39ο:
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 71,70075MW, στη θέση ¨ΣΤΡΕΒΑΔΙΑ – ΑΝΩ ΑΡΓΙΛΟΧΩΡΙ¨, περιοχής Αργιλοχωρίου στη Δ.Ε. Αλμυρού του Δήμου Αλμυρού, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ¨KAVIROS CENTRAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.¨, της Π.Ε. Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Εισηγητής:
  Απόστολος Μπίλλης
 • Θέμα 40ο:
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο ¨Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 150MW(FEW II-M1), στη θέση ¨ΑΝΑΒΡΑ¨, στην Τ.Κ. Ανάβρας, στη Δ.Ε. Ανάβρας του Δήμου Αλμυρού, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ¨FOS AND WIND ENERGY II A.E.¨, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Εισηγητής:
  Απόστολος Μπίλλης
 • Θέμα 41ο:
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Εγκατάσταση φωτοβολταικού σταθμού ισχύος 39,80ΜW”, στις θέσεις «Σπηλιά 1» & "Σπηλιά 2", στην Τ.Κ. Ταξιαρχών, του Δήμου Φαρκαδόνας, της Π.Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Εισηγητής:
  Απόστολος Μπίλλης
 • Θέμα 42ο:
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Εγκατάσταση φωτοβολταικού σταθμού ισχύος 23,4ΜW, στις θέσεις Στρωμα I και Στρωμα II, της Τ.Κ. Ταξιαρχών, του Δήμου Φαρκαδόνας, της Π.Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Εισηγητής:
  Απόστολος Μπίλλης
 • Θέμα 43ο:
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Εγκατάσταση φωτοβολταικού σταθμού ισχύος 52,80ΜW”, θέση "Πάτωμα 1", "Πάτωμα 2"& "Κριββάτα", στην Τ.Κ. Πετροπόρου, του Δήμου Φαρκαδόνας, της Π.Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Εισηγητής:
  Απόστολος Μπίλλης

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

 • Θέμα 1ο:
  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω της κακοκαιρίας Daniel και Elias
  Εισηγητής:
  Δωροθέα Κολυνδρίνη
 • Θέμα 2ο:
  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του Α.Π.Θ στο Περτούλι Τρικάλων, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο : ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣHΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΤΟ ΠΕΡΤΟΥΛΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 18ης ΚΑΙ 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ “ΙΑΝΟΣ» - ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣHΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΤΟ ΠΕΡΤΟΥΛΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 18ης ΚΑΙ 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ “ΙΑΝΟΣ». Προϋπολογισμού 1.500.000,00€ το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας ΣΑΕΠ 817: 2021ΕΠ81700004.
  Εισηγητής:
  Χρήστος Μιχαλάκης
 • Θέμα 3ο:
  Εορταστική συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισας που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023 στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας
  Εισηγητής:
  Βασίλειος Πινακάς
 • Θέμα 4ο:
  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 2024
  Εισηγητής:
  Ιωάννης Μπουτίνας
 • Θέμα 5ο:
  Επανάληψη στο ορθό του δέκατου (10) θέματος της αρίθμ.: 360/2022 (Απόσπασμα Πρακτικού 26/15-12-2022) (ΑΔΑ: 63Ξ77ΛΡ-ΒΘ1) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας «Έγκριση αθλητικών εκδηλώσεων για το έτος 2023 των ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων
  Εισηγητής:
  Δωροθέα Κολυνδρίνη
 • Θέμα 6ο:
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κατασκευής και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 39.922MW, φερόμενης ιδιοκτησίας της ABO WIND HELLAS AE, στη θέση ¨Βυθά¨ Δ.Ε. Τυρνάβου του Δ. Τυρνάβου, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Εισηγητής:
  Απόστολος Μπίλλης
 • Θέμα 7ο:
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κατασκευής και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12.6 MW, φερόμενης ιδιοκτησίας της KL SOLAR 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., στη θέση ‘ΚΑΡΛΙΓΚΑ’, της Τ.Κ. Λουτρού, Δ.Ε. Κοιλάδας του Δήμου Λαρισαίων, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Εισηγητής:
  Απόστολος Μπίλλης
 • Θέμα 8ο:
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εγκατάστασης και λειτουργίας του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 38 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 38 MW» στη θέση «Ελασσόνα» της Τοπικής Κοινότητας Ευαγγελισμού της Δημοτικής Ενότητας Ελασσόνας του Δήμου Ελασσόνας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «RENSOL ENERGY PV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
  Εισηγητής:
  Απόστολος Μπίλλης
 • Θέμα 9ο:
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατασκευής και λειτουργίας του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 21,5 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 21,5 MW» στη θέση «ΚΑΡΛΙΓΚΑ» της Τοπικής Κοινότητας Λουτρού της Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας του Δήμου Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «KL SOLAR 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
  Εισηγητής:
  Απόστολος Μπίλλης
 • Θέμα 10ο:
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εγκατάστασης και λειτουργίας του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 25,68 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 25,68 MW» στη θέση «Αλεπότρυπες» των Τοπικών Κοινοτήτων Ραχούλας και Λουτρού της Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας του Δήμου Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΝΑΞ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
  Εισηγητής:
  Απόστολος Μπίλλης
 • Θέμα 11ο:
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 255 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 255 MW» στη θέση «Κυπάρισσος» των Δημοτικών Ενοτήτων Ενιππέα και Κραννώνος των Δήμων Φαρσάλων και Κιλελέρ αντίστοιχα της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «SUNSTAR ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
  Εισηγητής:
  Απόστολος Μπίλλης
 • Θέμα 12ο:
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός «ΑΝΑΒΡΑ», ισχύος 200MWp, στη θέση «ΠΛΑΤΑΝΙ», στα διοικητικά όρια κοιν. Ανάβρας Δ. Αλμυρού Π.Ε. Μαγνησίας, Περιφέρειας Θεσσαλίας και κοιν. Φυλιαδώνος Δ. Δομοκού, Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στ. Ελλάδας»
  Εισηγητής:
  Απόστολος Μπίλλης

Επερωτήσεις

 • Θέμα 1ο:
  Αντιπλημμυρικά έργα μετά την κακοκαιρία ‘ΙΑΝΟΣ’, μελέτες, έργα, αναθέσεις, επόμενη μέρα της κακοκαιρίας ‘DANIEL’.
  Εισηγητής:
  Κωνσταντίνος Καραμπάτσας
 • Θέμα 2ο:
  Για την πορεία του έργου ολοκλήρωση του δρόμου Λάρισας – Καρδίτσας.
  Εισηγητής:
  Αναστάσιος Τσιαπλές

ΣΧ. Ψηφισμάτων

 • Θέμα 1ο:
  Για την επίλυση άμεσων προβλημάτων στο ΠΠΝΛ και στο ΓΝΛ.
  Εισηγητής:
  Αναστάσιος Τσιαπλές