ΠΣ - Συνεδρίαση #6 / 2020 Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) 20/05/2020 01:13:00 (Παλαιότερη Συνεδρία)

Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο:
Επικύρωση Πρακτικών της 4ης και 5ης Συνεδρίασης έτους 2020 (Πρακτικά 04/10-04-2020 και 05/22-04-2020) του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Βασίλειος Πινακάς
Θέμα 2ο:
Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2020 (Α’ Τρίμηνο).
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 3ο:
Επιχορήγηση 2020 Συλλόγων ΑΜΕΑ Θεσσαλίας Π.Ε. Λάρισας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 4ο:
Κατάρτιση και τροποποίηση έργων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 5ο:
Υποβολή πρότασης για ένταξη έργων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Θεσσαλία 2014-2020».
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 6ο:
Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης για την ενίσχυση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 7ο:
Χορήγηση Αδειών Υπαίθριου Πλανοδίου Εμπορίου σε Παραγωγούς Πωλητές.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 8ο:
Αναζήτηση Νέου Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Εισηγητής:
Στυλιανός Δημότσιος
Θέμα 9ο:
Τροποποίηση της κατανομής των ενεργειών – δράσεων και των ποσών ως προς την Προβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας έτους 2020.
Εισηγητής:
Ιωάννης Μπουτίνας
Θέμα 10ο:
Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση των Εταίρων της ΕΚΠΟΛ.
Εισηγητής:
Δωροθέα Κολυνδρίνη
Θέμα 11ο:
Αύξηση πιστώσεων στον Ειδικού Φορέα 073 και ΚΑΕ 1232.01 «κατ’ αποκοπή πάγια χορηγήματα καθαριότητας» και ανακατανομή των πιστώσεων στις Διευθύνσεις για αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών καθαριότητας που προέκυψαν λόγω κορωνοϊού COVID - 19.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Νούσιος
Θέμα 12ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου / δραστηριότητας: «Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απο βιομάζα ισχύος 100KW», φερόμενης ιδιοκτησίας της κας Τουλίκα Χρυσάνθη που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «Κάτω Βρύση», στη Τ.Κ. Μύρων, στο Δήμο Κιλελέρ της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 13ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ» στη Δ.Ε. Φαρσάλων του Δήμου Φαρσάλων, της ΠΕ Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 14ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και θεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) για την Εκμετάλλευση Λατομείου Βιομηχανικού Ορυκτού ιδιοκτησίας της ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. έκτασης 45.821,75 τ.μ, στη θέση «Κριτήρι» στην περιοχή Δ.Κ. Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 15ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια-βιορευστά, ισχύος 100 kW, φερόμενης ιδιοκτησίας του κ. Καπνιτζή Αναστάσιου, που προτείνεται να εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο στη θέση “Σουσαμιά” της Τ.Κ. Αμυγδαλέας, Δ.Ε. Κοιλάδας του Δήμου Λαρισαίων της ΠΕ Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 16ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής σκυροδέματος, μονάδας ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων & συνοδών έργων φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΄΄ ΠΕΤΡΩΤΟΣ Ι.Κ.Ε΄΄ που βρίσκεται στη θέση ΄΄Κεραμαριό΄΄ στο 36ο χλμ Λάρισας-Θεσσαλονίκης, ΤΚ Πυργετού του Δήμου Τεμπών της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 17ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έκδοση Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του κομβικού σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης “ΤΥΡΝΑΒΟΣ-2 1002882” της VODAFON-ΠΑΝΑΦΟΝ A.E.Ε.Τ. (από κοινού χρήση με τις εταιρείες Wind & Cosmote), που βρίσκεται στη θέση ύψωμα “Σιδηροπάλουκον” στην Τ.Κ. Δαμασίου της Δ.Ε. Τυρνάβου, στο Δήμο Τυρνάβου, της ΠΕ Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 18ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του «Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 400 kW με καύση βιορευστών, για λογαριασμό του φορέα υλοποίησης «ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ», που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση “Γκοτζιά Μπαγλάρ” της Τ.Κ. Μακρυχωρίου της Δ.Ε. Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών της ΠΕ Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 19ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 9MW στη θέση Κραταιά» στην Τ.Κ. Νέσωνος του Δήμου Τεμπών, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 20ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 9MW στη θέση Κορυφή» στην Τ.Κ. Καλοχωρίου της Δ.Ε. Νέσωνος του Δήμου Τεμπών, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 21ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Ίδρυση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών, ισχύος 1 MW, φερόμενης ιδιοκτησίας της "APOLLO CAPITAL PROPERTIES A.E", που πρόκειται να εγκατασταθεί στο ίδιο γήπεδο με αδειοδοτημένο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιομάζας, ισχύος 1 MW, στη θέση «Καλαμποκιές» της Τ.Κ. Ματαράγκας του Δήμου Σοφάδων, Π.Ε. Καρδίτσας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 22ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την ανανέωση - τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Οδός Δέλτα - Παλαμά - Όρια Νομού», στην διοικητική υπαγωγή των Δήμων Καρδίτσας και Παλαμά, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 23ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της Μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος ιδιοκτησίας Μπαρέκα Θεόδωρου, στη θέση «Άθωνας» της Τ.Κ. Μακρυρράχης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο:
1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) μέχρι ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης μέχρι το τέλος του Προγράμματος, για την κάλυψη αναγκών στην εφαρμογή του Προγράμματος εμβολιασμού κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών στις Π.Ε. Καρδίτσας, Μαγνησίας και Σποράδων και Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έτος 2020.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 2ο:
02. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής σύμβασης με Δήμο Σκοπέλου για την υλοποίηση του έργου «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΜΑΥ- ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός

Επερωτήσεις

Θέμα 1ο:
για τον Περιφερειακό δρόμο του Βόλου.
Εισηγητής:
Αναστάσιος Τσιαπλές
Θέμα 2ο:
για το δρόμο Λάρισας- Φαρσάλων.
Εισηγητής:
Νικόλαος Τσιλιμίγκας
Θέμα 3ο:
για το Φράγμα Αγιονερίου Ελασσόνας.
Εισηγητής:
Νικόλαος Τσιλιμίγκας
Θέμα 4ο:
σχετικά με την ασφάλεια της επαρχιακής οδού Βόλου-Παληουρίου
Εισηγητής:
Αναστάσιος Τσιαπλές
Θέμα 5ο:
για την καθυστέρηση παράδοσης υλικών πληροφορικής στις σχολικές μονάδες
Εισηγητής:
Νικόλαος Τσιλιμίγκας
Θέμα 6ο:
για την πυροπροστασία στη Θεσσαλία.
Εισηγητής:
Αναστάσιος Τσιαπλές
Θέμα 7ο:
για αρδευτικά προβλήματα στην επαρχία Φαρσάλων.
Εισηγητής:
Αναστάσιος Τσιαπλές

ΣΧ. Ψηφισμάτων

Θέμα 1ο:
για την προστασία των μικρομεσαίων αγροτών από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού.
Εισηγητής:
Αναστάσιος Τσιαπλές
Θέμα 2ο:
για την προστασία της πρώτης κατοικίας
Εισηγητής:
Νικόλαος Τσιλιμίγκας
Θέμα 3ο:
ενάντια στους πλειστηριασμούς και για τη λήψη μέτρων προστασίας των λαϊκών νοικοκυριών.
Εισηγητής:
Αναστάσιος Τσιαπλές
Θέμα 4ο:
συμπαράστασης στον αγώνα των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στην τέχνη και στον πολιτισμό.
Εισηγητής:
Αναστάσιος Τσιαπλές