ΠΣ - Συνεδρίαση #8 / 2020 Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) 19/06/2020 07:00:00 (Παλαιότερη Συνεδρία)

Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο:
(Δεν έχει οριστεί τίτλος)
Περιγραφή:
Η ασφαλής επανεκκίνηση του τουρισμού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Δεν υπάρχουν θέματα

Επικοινωνήστε με τον εισηγητή ή επιστρέψτε αργότερα.

Επερωτήσεις

Δεν υπάρχουν θέματα

Επικοινωνήστε με τον εισηγητή ή επιστρέψτε αργότερα.

ΣΧ. Ψηφισμάτων

Δεν υπάρχουν θέματα

Επικοινωνήστε με τον εισηγητή ή επιστρέψτε αργότερα.