ΠΣ - Συνεδρίαση #2 / 2021 Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) 14/01/2021 06:00:00 (Παλαιότερη Συνεδρία)

Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο:
«Υποβολή πρότασης έργου προς ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό α/α 105 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 με τίτλο «Εξοπλισμός μαθητών της Θεσσαλίας που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, με φορητό Ηλεκτρονικό εξοπλισμό/συστήματα για εκπαίδευση σε ψηφιακό περιβάλλον στην περίοδο covid-19, “Μαθητής στο σπίτι”
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Δεν υπάρχουν θέματα

Επικοινωνήστε με τον εισηγητή ή επιστρέψτε αργότερα.

Επερωτήσεις

Δεν υπάρχουν θέματα

Επικοινωνήστε με τον εισηγητή ή επιστρέψτε αργότερα.

ΣΧ. Ψηφισμάτων

Δεν υπάρχουν θέματα

Επικοινωνήστε με τον εισηγητή ή επιστρέψτε αργότερα.