ΠΣ - Συνεδρίαση #4 / 2020 Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) 10/04/2020 12:00:00 (Παλαιότερη Συνεδρία)

Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο:
Επικύρωση Πρακτικών της 3ης Συνεδρίασης έτους 2020 (Πρακτικό 03/13-03-2020) του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 2ο:
Τροποποίηση ΠΔΕ
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 3ο:
Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για το έτος 2020.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 4ο:
Ρύθμιση κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Λάρισας - Φαρσάλων από τη διασταύρωση προς Βαμβακού μέχρι την διασταύρωση προς Δενδράκι στα πλαίσια κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Π.Ε.Ο. ΦΑΡΣΑΛA – ΛΑΡΙΣΑ»
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 5ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής μη εσβεσμένου ασβέστη κι ασβεστοπολτου, φερόμενης ιδιοκτησίας της φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΄΄ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΪΑ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ΄΄ (πρώην Ν. Σιάμης & ΣΙΑ ΟΕ) που βρίσκεται στη θέση ΄΄Γκρέκια΄΄ στο 5ο χλμ της ΠΕΟ Λάρισας-Θεσσαλονίκης, στον Δήμο Λαρισαίων της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 6ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της μονάδας παραγωγής Τυροκομικών προϊόντων ιδιοκτησίας της «Παραδοσιακό Τυροκομείο Παλαμά Ι.Κ.Ε.» στην Δ.Κ. Παλαμά του Δήμου Παλαμά.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 7ο:
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ισχύος 1.54MW στην θέση ‘Βαθύρρευμα’ της ΔΕ Πινδαίων του Δήμου Πύλης, της ΠΕ Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 8ο:
1. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της Δημοτικής Ενότητας Πινδέων του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Δεν υπάρχουν θέματα

Επικοινωνήστε με τον εισηγητή ή επιστρέψτε αργότερα.

Επερωτήσεις

Δεν υπάρχουν θέματα

Επικοινωνήστε με τον εισηγητή ή επιστρέψτε αργότερα.

ΣΧ. Ψηφισμάτων

Δεν υπάρχουν θέματα

Επικοινωνήστε με τον εισηγητή ή επιστρέψτε αργότερα.