ΠΣ - Συνεδρίαση #5 / 2020 Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) 29/04/2020 03:00:00 (Παλαιότερη Συνεδρία)

Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο:
Επικαιροποίηση στοιχείων για τη Σύναψη Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Καρδίτσας και του Υπουργείου Πολιτισμού για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «ΠΑΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ» ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ».
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Δεν υπάρχουν θέματα

Επικοινωνήστε με τον εισηγητή ή επιστρέψτε αργότερα.

Επερωτήσεις

Δεν υπάρχουν θέματα

Επικοινωνήστε με τον εισηγητή ή επιστρέψτε αργότερα.

ΣΧ. Ψηφισμάτων

Δεν υπάρχουν θέματα

Επικοινωνήστε με τον εισηγητή ή επιστρέψτε αργότερα.