ΠΣ - Συνεδρίαση #12 / 2020 Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) 19/08/2020 03:00:00 (Παλαιότερη Συνεδρία)

Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο:
Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Εξειδίκευση ειδικοτήτων. Προσδιορισμός πρόσθετων προσόντων.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 2ο:
Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας έτους 2021.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Δεν υπάρχουν θέματα

Επικοινωνήστε με τον εισηγητή ή επιστρέψτε αργότερα.

Επερωτήσεις

Δεν υπάρχουν θέματα

Επικοινωνήστε με τον εισηγητή ή επιστρέψτε αργότερα.

ΣΧ. Ψηφισμάτων

Δεν υπάρχουν θέματα

Επικοινωνήστε με τον εισηγητή ή επιστρέψτε αργότερα.