ΠΣ - Συνεδρίαση #4 / 2021 Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) 18/02/2021 18:00:00 (Παλαιότερη Συνεδρία)

Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο:
Επικύρωση Πρακτικών της 3ης Συνεδρίασης έτους 2021 (Πρακτικό 3/21-01-2021) του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Βασίλειος Πινακάς
Θέμα 2ο:
1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 3ο:
Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2020 (Δ΄ Τρίμηνο).
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 4ο:
Τροποποιήσεις έργων ΠΔΕ.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 5ο:
Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού που θα προκύψει με την προσαρμογή της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας ΑΑΕ Ο.Τ.Α. σε Αναπτυξιακό Οργανισμό, στον οποίο η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετέχει ως μέτοχος.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 6ο:
Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πρόγραμμα Sustainable European Regional Future (SURF).
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 7ο:
Εισήγηση για υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης στην Πρόσκληση με Κωδ. Αριθ. 104 του «Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλία 2014-2020», των έργων: Α) «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ» Προϋπολογισμός : 3.000.000,00 €. Β) «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ» Προϋπολογισμός : 5.000.000,00 €.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 8ο:
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του «Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» για το έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΛΚΑΖΑΡ», προϋπολογισμού 520.000,00 €.
Εισηγητής:
Στυλιανός Δημότσιος
Θέμα 9ο:
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του «Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» για το έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Ε.Α.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ» προϋπολογισμού 898.132,00€.
Εισηγητής:
Στυλιανός Δημότσιος
Θέμα 10ο:
Αθλητικές εκδηλώσεις 2021 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Λάρισας.
Εισηγητής:
Νικόλαος Λιούπας
Θέμα 11ο:
Θεατρική παράσταση με τίτλο «Ρήγας Φεραίος, το τελευταίο ταξίδι».
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 12ο:
Ορισμός δύο (2) Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, ως αντιπρόεδρος και ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Τρικάλων, με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης».
Εισηγητής:
Χρήστος Μιχαλάκης
Θέμα 13ο:
Ορισμός χρήσης του κτηρίου του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων.
Εισηγητής:
Δωροθέα Κολυνδρίνη
Θέμα 14ο:
Ορισμός χρήσης του κτηρίου της Διεύθυνσης Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων.
Εισηγητής:
Δωροθέα Κολυνδρίνη
Θέμα 15ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας εμφιάλωσης νερού στη θέση «Στουρνάρι» της Τ.Κ. Βατσουνιάς του Δήμου Μουζακίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΗΒ GROUP Α.Ε.».
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 16ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός» (ΜΥΗΣ) Δροσάτου, ισχύος 0,2MW, στο ρέμα Γκούρα, στην Τ.Κ. Δροσάτου, στη Δ.Ε. Αθαμανών του Δήμου Αργιθέας, στην Π.Ε. Καρδίτσας της περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 17ο:
Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) για την ανανέωση και τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών (μαρμαρόσκονης – μαρμαροψηφίδας) και συνοδών έργων, με προσθήκη μονάδας ΑΕΚΚ, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.», που βρίσκεται στη θέση «Λαγκάδι», Δήμου Τυρνάβου, Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 18ο:
Εισήγηση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έκδοση Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με συνοδά έργα οδοποιίας και κωδικό θέσης «1204408 ΣΠΗΛΙΑ ΚΙΣΣΑΒΟΥ» της εταιρείας WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., που βρίσκεται στη θέση «Μπάρα Σπηλιάς», της T.Κ. Σπηλιάς, Δ.Ε Νέσσωνος του Δήμου Τεμπών, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο:
Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, συνολικού εμβαδού 13.347,28m2 για την κατασκευή του έργου «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟΠΗΓΗ ΕΩΣ ΕΞΟΔΟ ΠΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ», στην περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Καρδίτσας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 2ο:
Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, συνολικού εμβαδού 86.539,99 m2 για την κατασκευή του έργου «ΕΠ. Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Ι/Κ ΜΕΣΟΡΑΧΗΣ ΕΩΣ Ι/Κ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ», στην Δημοτική Ενότητα Λαρισαίων του Δήμου Λαρισαίων και στη Δημοτική Ενότητα Κραννώνος του Δήμου Κιλελέρ.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός

Επερωτήσεις

Θέμα 1ο:
Για την γέφυρα Μέγδοβα και την οδική σύνδεση Καρδίτσας-Αγρινίου.
Εισηγητής:
Αναστάσιος Τσιαπλές
Θέμα 2ο:
Για την διαδικασία επιλογής των εικαστικών έργων σε διάφορους κυκλικούς οδικούς κόμβους του Νομού Λάρισας.
Εισηγητής:
Αναστάσιος Τσιαπλές
Θέμα 3ο:
Για το σχεδιασμό ποδηλατοδρόμων και την ασφάλεια των πολιτών.
Εισηγητής:
Πέτρος Τσακνάκης
Θέμα 4ο:
Για την Ε. Ο. Τρικάλων-Καρδίτσας από το νέο κυκλικό κόμβο, μέχρι τη γέφυρα στα όρια Τρικάλων-Καρδίτσας.
Εισηγητής:
Αθανάσιος Τσιάρας
Θέμα 5ο:
Για την εξαίρεση του ΚΑΔ 9200 από το Πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ.
Εισηγητής:
Ιωάννης Χαϊδος

ΣΧ. Ψηφισμάτων

Θέμα 1ο:
Για την πανεπιστημιακή αστυνομία.
Εισηγητής:
Ευστάθιος Ντούρος
Θέμα 2ο:
Για την στήριξη των εργαζόμενων στον επισιτισμό – τουρισμό.
Εισηγητής:
Αναστάσιος Τσιαπλές
Θέμα 3ο:
Για την στήριξη του αγώνα και των αιτημάτων των εργατών της ΛΑΡΚΟ.
Εισηγητής:
Αναστάσιος Τσιαπλές
Θέμα 4ο:
Για τη στήριξη μικρών επαγγελματιών-εμπόρων.
Εισηγητής:
Αναστάσιος Τσιαπλές
Θέμα 5ο:
Για την αθώωση των 7 κατηγορουμένων στο δικαστήριο της Λάρισας, για τις κινητοποιήσεις ενάντια στους πλειστηριασμούς και την παύση των διώξεων και της ποινικοποίησης των αγώνων.
Εισηγητής:
Αναστάσιος Τσιαπλές