ΠΣ - Συνεδρίαση #16 / 2020 Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) 12/11/2020 18:00:00 (Παλαιότερη Συνεδρία)

Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο:
Εισηγητική Έκθεση επί της συντάξεως του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μετά την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 2ο:
Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Οικονομικών Αποτελεσμάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021»
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Δεν υπάρχουν θέματα

Επικοινωνήστε με τον εισηγητή ή επιστρέψτε αργότερα.

Επερωτήσεις

Δεν υπάρχουν θέματα

Επικοινωνήστε με τον εισηγητή ή επιστρέψτε αργότερα.

ΣΧ. Ψηφισμάτων

Δεν υπάρχουν θέματα

Επικοινωνήστε με τον εισηγητή ή επιστρέψτε αργότερα.