ΠΣ - Συνεδρίαση #3 / 2020 Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) 13/03/2020 06:00:00 (Παλαιότερη Συνεδρία)

Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο:
Επικύρωση Πρακτικών της 2ης Συνεδρίασης έτους 2020 (Πρακτικό 02/14-02-2020) του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Βασίλειος Πινακάς
Θέμα 2ο:
1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας 2020.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 3ο:
Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2019 (Δ’ Τρίμηνο).
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 4ο:
Έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικ. χρήσης 2017.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 5ο:
Ορισμός εκπροσώπων διενέργειας πληρωμών μέσω web-banking της ALPHA BANK.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 6ο:
Διορισμός υπαλλήλων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, βάσει των αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/470/24553/18-10-2014 (ΦΕΚ 2896/Β΄/29-10-2014) και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./82/20966/1-9-2106 (ΦΕΚ 2981/Β΄/16-9-2016) αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, περί κατανομής προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ετών 2014 & 2016 αντίστοιχα».
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 7ο:
Ρύθμιση κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό Ροδιάς – Συκαμινέας στα πλαίσια κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΙΑΣ – ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ».
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 8ο:
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «ΤΕΧΝΙΚΑ– ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ – ΓΕΦΥΡΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ».
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 9ο:
Έγκριση υλοποίησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ» Υποέργο 2 «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ» προϋπολογισμού 1.779.785,44€ από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Τρικάλων. Β) Έγκριση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την υλοποίηση του έργου. Γ) Εξουσιοδότηση εκπροσώπου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνου Αγοραστού για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του προαναφερομένου έργου μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
Εισηγητής:
Χρήστος Μιχαλάκης
Θέμα 10ο:
Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή του άρ.3 παρ. 2 του Ν.2734/99 – Περί εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων.
Εισηγητής:
Δωροθέα Κολυνδρίνη
Θέμα 11ο:
Ορισμός εκπροσώπου για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας ΣΦΑΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
Εισηγητής:
Δωροθέα Κολυνδρίνη
Θέμα 12ο:
Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κινητού τεχνικού εξοπλισμού των ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων στο Εργαστήριο Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού του 2ου Εκ Νέας Ιωνίας Μαγνησίας.
Εισηγητής:
Δωροθέα Κολυνδρίνη
Θέμα 13ο:
Συνδιοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, Συνεδρίων, Ημερίδων και λοιπών δράσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, έτους 2020.
Εισηγητής:
Δωροθέα Κολυνδρίνη
Θέμα 14ο:
Έγκριση αθλητικών εκδηλώσεων για το έτος 2020 των Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων.
Εισηγητής:
Δωροθέα Κολυνδρίνη
Θέμα 15ο:
Αθλητικές εκδηλώσεις 2020 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π. Ε. Λάρισας.
Εισηγητής:
Νικόλαος Λιούπας
Θέμα 16ο:
Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Π.Ε. Καρδίτσας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Νούσιος
Θέμα 17ο:
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης στον. κ. Μπικιάρη Απόστολο του Κωνσταντίνου, κάτοικο Προαστίου Π.Ε Καρδίτσας της ΕΚ 112 γεώτρησης του Π.Α.Υ.Υ.Θ.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Νούσιος
Θέμα 18ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση – τροποποίηση της ΑΕΠΟ της βιομηχανίας παρασκευής ορών με την επωνυμία «ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.» στο 9ο χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων – Λάρισας, στην Τ.Κ. Ταξιαρχών, του Δήμου Φαρκαδόνας, στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 19ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ».
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 20ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 9MW στη θέση Κραταιά» στην Τ.Κ. Νέσωνος του Δήμου Τεμπών, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 21ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 9MW στη θέση Κορυφή» στην Τ.Κ. Καλοχωρίου της Δ.Ε. Νέσωνος του Δήμου Τεμπών, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο:
01. Τροποποίηση της έναρξης ισχύος του Κανονισμού Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ‘ΙΡΙΔΑ’ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 2ο:
02. Επιχορήγηση Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας για την προμήθεια 4 αναπνευστήρων λόγω του κορονοϊού .
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός

Επερωτήσεις

Θέμα 1ο:
Για τον Περιφερειακό δρόμο του Βόλου.
Εισηγητής:
Αναστάσιος Τσιαπλές
Θέμα 2ο:
Για το δρόμο Λάρισας- Φαρσάλων.
Εισηγητής:
Νικόλαος Τσιλιμίγκας
Θέμα 3ο:
Για το Φράγμα Αγιονερίου Ελασσόνας.
Εισηγητής:
Νικόλαος Τσιλιμίγκας

ΣΧ. Ψηφισμάτων

Δεν υπάρχουν θέματα

Επικοινωνήστε με τον εισηγητή ή επιστρέψτε αργότερα.