ΠΣ - Συνεδρίαση #14 / 2020 Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) 24/09/2020 07:00:00 (Παλαιότερη Συνεδρία)

Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο:
Επικύρωση Πρακτικών της 13ης Συνεδρίασης έτους 2020 (Πρακτικό 13/27-08-2020) του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Βασίλειος Πινακάς
Θέμα 2ο:
Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2020 (Β΄ Τρίμηνο).
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 3ο:
Τροποποιήσεις προϋπολογισμών και ένταξη νέων έργων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 4ο:
Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πρόγραμμα «NeAGen -ΝΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ- Εκπαιδευτικά προγράμματα (4ος Κύκλος).
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 5ο:
Έγκριση του σχεδίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 6ο:
Έκδοση απόφασης περί προσωρινών μέτρων ρύθμισης για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας προς τον οικισμό Σωτηρίτσα λόγω διακοπής της κυκλοφορίας της υφιστάμενης ιρλανδικής διάβασης στο ρέμα Πουρί στον Αγιόκαμπο για την κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου: “ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ”.
Εισηγητής:
Στυλιανός Δημότσιος
Θέμα 7ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την δραστηριότητα «Εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων (εργασία R12, R13) – επεξεργασία θεϊικού σιδήρου» της εταιρείας REWASTE IKE, που βρίσκεται στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου, του Δήμου Βόλου, της Π.Ε. Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 8ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ που αφορά στον μηχανολογικό εκσυγχρονισμό, κτιριακή επέκταση, προσάρτηση νέων γηπέδων και προσθήκης νέας δραστηριότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοαερίου της βιομηχανίας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.» [πρώην ΤΥΡΑΣ Α.Ε.»΅] που λειτουργεί στον Δήμο Πύλης της ΠΕ Τρικάλων.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Δεν υπάρχουν θέματα

Επικοινωνήστε με τον εισηγητή ή επιστρέψτε αργότερα.

Επερωτήσεις

Θέμα 1ο:
- για τον οδικό άξονα Τρικάλων Άρτας.
Εισηγητής:
Ιωάννης Χαϊδος
Θέμα 2ο:
-για την τοποθέτηση διαχωριστικού στον δρόμο Λάρισας – Ελασσόνας.
Εισηγητής:
Αναστάσιος Τσιαπλές
Θέμα 3ο:
- για το θέμα που προέκυψε στη Διεύθυνση Μεταφορών της Π.Ε. Τρικάλων.
Εισηγητής:
Αθανάσιος Τσιάρας
Θέμα 4ο:
- για την αναστολή λειτουργίας Δημοτικών και Νηπιαγωγείων στη Θεσσαλία.
Εισηγητής:
Μαρία Μπίλλη – Τσιτσέ
Θέμα 5ο:
- για το θέμα που προέκυψε στις Διευθύνσεις Συγκοινωνιών των Π.Ε. Καρδίτσας και Π.Ε. Τρικάλων.
Εισηγητής:
Μαρία Μπίλλη – Τσιτσέ

ΣΧ. Ψηφισμάτων

Θέμα 1ο:
- για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων.
Εισηγητής:
Ευστάθιος Ντούρος
Θέμα 2ο:
ΓΙΑ ΠΑΥΛΟ ΦΥΣΣΑ
Εισηγητής:
Δέσποινα Αράπκουλε
Θέμα 3ο:
ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΠΟΥΤΑ
Εισηγητής:
Δέσποινα Αράπκουλε
Θέμα 4ο:
ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΟΥΤΑ
Εισηγητής:
Αναστάσιος Τσιαπλές