ΠΣ - Συνεδρίαση #2 / 2020 Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) 14/02/2020 06:00:00 (Παλαιότερη Συνεδρία)

Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο:
Επικύρωση Πρακτικών της 1ης Συνεδρίασης έτους 2020 (Πρακτικό 01/29-01-2020) του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Βασίλειος Πινακάς
Θέμα 2ο:
Τροποποίηση Π.Δ.Ε.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 3ο:
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου :" Συντήρηση - Ανάπλαση κεντρικού πεζόδρομου Βελεστίνου".
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 4ο:
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο Λάρισας για το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση του Κτιρίου του Εμποροβιοτεχνικού Επιμελητηρίου Λάρισας».
Εισηγητής:
Στυλιανός Δημότσιος
Θέμα 5ο:
Αθλητικές εκδηλώσεις 2020 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π. Ε. Λάρισας.
Εισηγητής:
Νικόλαος Λιούπας
Θέμα 6ο:
Εκδηλώσεις 2020, Πολιτιστικές & αθλητικές εκδηλώσεις της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων– Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Χρήστος Μιχαλάκης
Θέμα 7ο:
Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Π.Ε. Καρδίτσας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Νούσιος
Θέμα 8ο:
Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) το έργο "ΦΥΛΑΚΤΗΣ-ΠΕΤΡΙΛΟ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ"
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 9ο:
Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) το έργο «ΟΔΟΣ ΝΕΡΑΪΔΑ - ΤΡΙΦΥΛΛΑ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ».
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 10ο:
Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έκδοση ΑΕΠΟ και θεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων [ΣΔΕΑ] εκμετάλλευσης υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών και συνοδών έργων αυτού, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΒΕΕ», που βρίσκεται στην θέση «Βαλόλακκα» της Τ.Κ. Πετρωτού-ΔΕ Οιχαλίας του Δήμου Φαρκαδόνας, της ΠΕ Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Δεν υπάρχουν θέματα

Επικοινωνήστε με τον εισηγητή ή επιστρέψτε αργότερα.

Επερωτήσεις

Θέμα 1ο:
Ολοκλήρωση Μελετών Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας – Καρπενησίου.
Εισηγητής:
Νικόλαος Τσιλιμίγκας
Θέμα 2ο:
Για την μη ένταξη του έργου των αστικών παρεμβάσεων στην πόλη του Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου.
Εισηγητής:
Νικόλαος Τσιλιμίγκας
Θέμα 3ο:
Βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη της Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Νικόλαος Τσιλιμίγκας
Θέμα 4ο:
Για την Επιχορήγηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη διερεύνηση της χημικής σύστασης και της προέλευσης της δυσοσμίας στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου.
Εισηγητής:
Δημήτριος Κουρέτας

ΣΧ. Ψηφισμάτων

Δεν υπάρχουν θέματα

Επικοινωνήστε με τον εισηγητή ή επιστρέψτε αργότερα.