ΠΣ - Συνεδρίαση #12 / 2021 Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) 11/06/2021 07:00:00 (Παλαιότερη Συνεδρία)

Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο:
Επικύρωση Πρακτικών της 10ης και 11ης Συνεδρίασης έτους 2021 (Πρακτικά 10/17-05-2021 και 11/19-05-2021) του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Βασίλειος Πινακάς
Θέμα 2ο:
Τροποποιήσεις Προϋπολογισμών – ένταξη νέων έργων στις ΣΑΕΠ και ΣΑΜΠ της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 3ο:
Έγκριση διακοπής ανενεργού λογαριασμού και μεταφοράς υπολοίπου.
Εισηγητής:
Χρήστος Μιχαλάκης
Θέμα 4ο:
Α) Προσδιορισμός του ωρομισθίου του έκτακτου προσωπικού που προσλαμβάνεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο 100% χρηματοδοτούμενης πράξης μέσω Ευρωπαϊκού προγράμματος και Β) Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου: “HORIZON-inGOV”.
Εισηγητής:
Αθανάσιος Μόρας
Θέμα 5ο:
Δωρεάν παραχώρηση monitor ασθενών ζωτικών λειτουργιών.
Εισηγητής:
Δωροθέα Κολυνδρίνη
Θέμα 6ο:
Δωρεάν παραχώρηση απινιδωτή.
Εισηγητής:
Δωροθέα Κολυνδρίνη
Θέμα 7ο:
Δωρεάν παραχώρηση εκτυπωτή.
Εισηγητής:
Δωροθέα Κολυνδρίνη
Θέμα 8ο:
Παράταση παραχώρησης χρήσης μηχανημάτων έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων σε Δήμους των ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων
Εισηγητής:
Δωροθέα Κολυνδρίνη
Θέμα 9ο:
Πολιτιστικές εκδηλώσεις και ημερίδες – συνέδρια του έτους 2021 Π.Ε. Λάρισας- Περιφέρεια Θεσσαλίας
Εισηγητής:
Νικόλαος Λιούπας
Θέμα 10ο:
Πολιτιστικές εκδηλώσεις Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Β. Σποράδων.
Εισηγητής:
Δωροθέα Κολυνδρίνη
Θέμα 11ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 75,168 MW» με φορέα υλοποίησης την εταιρεία ENEL GREEN POWER HELLAS A.E., στις θέσεις «Μικρή Γκοτζαλάκα», «Κεδροράχη» και «Τρίγωνο» σε γήπεδα συνολικής έκτασης 1.569,49 στρεμμάτων στον Άγιο Χαράλαμπο Φαρσάλων της Τ.Κ Ερέτριας, Δ.Ε. Πολυδάμαντα του Δήμου Φαρσάλων, Π.Ε. Λαρίσης, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 12ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 11,998125 MWp με κωδική ονομασία KL 05, στη θέση “Αγρ. 326, 327, 328 Ζαππείου”» της Τ.Κ. Ζαππείου Δ.Ε., Νίκαιας, Δ. Κιλελέρ, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας».
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 13ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 180 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που βρίσκεται στη θέση «Αλμύρες» στην Τ.Κ. Δήμητρας του Δήμου Αγιάς, Δ.Ε. Λακέρειας στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 14ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 12MW», στη θέση ¨Σέσκλο 2¨, της Τ.Κ. Αερινού της Δ.Ε. Φερών, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 15ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 19,996875MW», στη θέση ¨Στρεβάδια¨, της Τ.Κ. Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 16ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 15,84MW», στη θέση ¨Γερεκλή¨, της Δ.Ε. Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 17ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 20,43MW», στη θέση ¨Γερεκλή¨, της Δ.Ε. Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 18ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση του έργου «Μελέτη κατασκευής στεγάστρου στη θέση ΄΄Σκάλα΄΄ Ανθηρού της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο:
Έγκριση αθλητικών εκδηλώσεων για το έτος 2021 των Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων
Εισηγητής:
Δωροθέα Κολυνδρίνη
Θέμα 2ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 180 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΠΑΡΑΦΕΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που βρίσκεται στη θέση «Αλμύρες» στην Τ.Κ. Δήμητρας Δ.Ε. Λακέρειας του Δήμου Αγιάς, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 3ο:
ΜΠΕ του έργου: Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 99,9988 MW στη θέση Κριτσιλάρ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV & V, Τ.Κ. Μύρων, Δ.Ε. Νίκαιας, Δ.Κιλελέρ, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 4ο:
Έγκριση Αθλητικών Εκδηλώσεων 2021 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π. Ε. Λάρισας.
Εισηγητής:
Νικόλαος Λιούπας

Επερωτήσεις

Θέμα 1ο:
σχετικά με τον Περιφερειακό Δρόμο Καλαμπάκας.
Εισηγητής:
Ιωάννης Χαϊδος
Θέμα 2ο:
για τη μη αποκατάσταση των ζημιών του ΙΑΝΟΥ στην ορεινή Ανατολική Αργιθέα Καρδίτσας.
Εισηγητής:
Αναστάσιος Τσιαπλές
Θέμα 3ο:
σχετικά με τις ευθύνες της Περιφερειακής Αρχής Θεσσαλίας για την πρωτοφανή έλλειψη εργατών γης.
Εισηγητής:
Πέτρος Τσακνάκης

ΣΧ. Ψηφισμάτων

Θέμα 1ο:
για την επιχειρούμενη συρρίκνωση του Δικτύου Τραπεζικών Καταστημάτων.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 2ο:
για την στήριξη των διεκδικήσεων των μουσικών.
Εισηγητής:
Αναστάσιος Τσιαπλές
Θέμα 3ο:
για να μην απολυθούν οι 90 συμβασιούχοι στα Κέντρα Υγείας και τις ΤΟΜΥ της 5ης ΥΠΕ και να ανανεωθούν οι συμβάσεις τους.
Εισηγητής:
Αναστάσιος Τσιαπλές
Θέμα 4ο:
Πρόταση ψηφίσματος υπέρ των διεκδικήσεων των σωματείων όλων των ειδικοτήτων της τέχνης στη Θεσσαλία
Εισηγητής:
Νικόλαος Λιούπας
Θέμα 5ο:
Πρόταση Ψηφίσματος υπέρ των αιτημάτων των κυνηγών
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός