ΠΣ - Συνεδρίαση #5 / 2021 Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) 24/02/2021 07:00:00 (Παλαιότερη Συνεδρία)

Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο:
Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για το έτος 2021. Εξειδίκευση ειδικοτήτων. Προσδιορισμός πρόσθετων προσόντων.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Δεν υπάρχουν θέματα

Επικοινωνήστε με τον εισηγητή ή επιστρέψτε αργότερα.

Επερωτήσεις

Δεν υπάρχουν θέματα

Επικοινωνήστε με τον εισηγητή ή επιστρέψτε αργότερα.

ΣΧ. Ψηφισμάτων

Δεν υπάρχουν θέματα

Επικοινωνήστε με τον εισηγητή ή επιστρέψτε αργότερα.