ΠΣ - Συνεδρίαση #1 / 2020 Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) 29/01/2020 06:00:00 (Παλαιότερη Συνεδρία)

Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο:
Επικύρωση Πρακτικών της 16ης Συνεδρίασης έτους 2019 (Πρακτικό 16/18-12-2019) του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Βασίλειος Πινακάς
Θέμα 2ο:
Τροποποίηση Π.Δ.Ε.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 3ο:
Επικαιροποίηση σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΦΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 4ο:
Ορισμός εκπροσώπων Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης των έργων: 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΕΕΑΧ) ΣΤΗΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟ» και 2. «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ (ΚΕΕΚ) ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΕΕΑΧ) ΣΤΗΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟ».
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 5ο:
Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με την Δ.Ε.Υ.Α Ελασσόνας για το έργο: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΔΡΥΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ».
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 6ο:
Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με την Δ.Ε.Υ.Α Κιλελέρ για τo έργο: « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ».
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 7ο:
Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής σύμβασης με την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού για την υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ Ι.Ν ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ».
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 8ο:
Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης / χρηματοδότησης του έργου "ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ VR-360 Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ " και εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σύμβασης.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 9ο:
Προσδιορισμός του ωρομισθίου του έκτακτου προσωπικού που προσλαμβάνεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και Β) Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων: “INTERREG EUROPE OPTIWAMAG” και “INTERREG EUROPE QUALIFY”.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 10ο:
Ορισμός εκπροσώπων για την Επιτροπή του άρθρου 11 παρ. 1 του Π.Δ. 31/2018 (Φ.Ε.Κ. 61 Α’/04-04-2018).
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 11ο:
Υποβολή πρότασης δύο έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε ισάριθμα κτίρια της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς ένταξη στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 και περί μη διακοπής και μη αλλαγής χρήσης αυτών.
Εισηγητής:
Στυλιανός Δημότσιος
Θέμα 12ο:
Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή του Αρ.3 Παρ.2 του Ν.2734/99 (περί εκδιδόμενων με αμοιβή ατόμων) της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
Εισηγητής:
Χρήστος Μιχαλάκης
Θέμα 13ο:
Αθλητικές εκδηλώσεις 2020 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π. Ε. Λάρισας.
Εισηγητής:
Νικόλαος Λιούπας
Θέμα 14ο:
Έγκριση αθλητικών εκδηλώσεων για το έτος 2020 των Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων.
Εισηγητής:
Δωροθέα Κολυνδρίνη
Θέμα 15ο:
Συνδιοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, Συνεδρίων, Ημερίδων και λοιπών δράσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, έτους 2020".
Εισηγητής:
Δωροθέα Κολυνδρίνη
Θέμα 16ο:
Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Καρδίτσας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Νούσιος
Θέμα 17ο:
Συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο επιχειρηματικό Πανόραμα 2020.
Εισηγητής:
Δωροθέα Κολυνδρίνη
Θέμα 18ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας: «Εκσυγχρονισμός υπάρχουσας μεικτής πτηνοκτηνοτροφικής μονάδας και αύξηση δυναμικότητας από 66.000 κοτόπουλα πάχυνσης και 400 αιγοπρόβατα γαλακτοπαραγωγής (272 Ισοδύναμα ζώα) σε 120.000 κοτόπουλα και 800 αιγοπρόβατα (496 ισοδύναμα ζώα) με ανέγερση 4 νέων όμοιων πτηνοτροφίων» στη θέση «Καρκατζή» στο 13ο χλμ Ε.Ο. Λάρισας – Συκουρίου στη Τ.Κ. Αμφιθέας, Δήμου Λαρισαίων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 19ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αρδευτικό δίκτυο αγροκτήματος Πασχαλίτσας Δήμου Σοφάδων» στην Τ.Κ. Πασχαλίτσας, του Δήμου Σοφάδων, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 20ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «2ος αγωγός εναλλακτικής υδροληψίας του Συνδέσμου Ύδρευσης Καρδίτσας-Σοφάδων και πέριξ Κοινοτήτων από τη λίμνη Πλαστήρα» για την διασφάλιση υδροδότησης της Καρδίτσας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 21ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την λειτουργία υφιστάμενου συγκροτήματος μονάδας παραγωγής σκυροδέματος και προϊόντων από σκυρόδεμα της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΚΥΡΟΔΟΜΗ ΙΚΕ», στο 5ο χλμ Ε.Ο. Καρδίτσας-Αθηνών, στην Τ.Κ. Σταυρού του Δήμου Καρδίτσας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 22ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αποχέτευση και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων» του Δήμου Αλοννήσου, της Π.Ε. Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Δεν υπάρχουν θέματα

Επικοινωνήστε με τον εισηγητή ή επιστρέψτε αργότερα.

Επερωτήσεις

Θέμα 1ο:
Για την επέκταση της λειτουργίας στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ, σε Λάρισα, Στεφανοβίκειο, στο πλαίσιο της νέας «Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ».
Εισηγητής:
Αναστάσιος Τσιαπλές
Θέμα 2ο:
Για την ΒΙΟΚΕΡΑΛ
Εισηγητής:
Αναστάσιος Τσιαπλές
Θέμα 3ο:
Για το ΕΣΠΑ 2021-2027
Εισηγητής:
Δημήτριος Κουρέτας
Θέμα 4ο:
Για το Φράγμα Ληθαίου
Εισηγητής:
Αθανάσιος Τσιάρας

ΣΧ. Ψηφισμάτων

Δεν υπάρχουν θέματα

Επικοινωνήστε με τον εισηγητή ή επιστρέψτε αργότερα.