ΠΣ - Συνεδρίαση #15 / 2021 Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) 29/07/2021 19:00:00 (Παλαιότερη Συνεδρία)

Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο:
Επικύρωση Πρακτικών της 13ης & 14ης Συνεδρίασης έτους 2021 (Πρακτικά 13/08-07-2021 & 14/13-07-2021) του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Βασίλειος Πινακάς
Θέμα 2ο:
3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας 2021.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 3ο:
Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2021 (Β΄ Τρίμηνο).
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 4ο:
Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 5ο:
Τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 6ο:
Έγκριση – ένταξη στο ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών της Περιφέρειας Θεσσαλίας έτους 2021 της προμήθειας δύο (2) απινιδωτών για τις ανάγκες των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων».
Εισηγητής:
Δωροθέα Κολυνδρίνη
Θέμα 7ο:
Χορήγηση Αδειών Υπαίθριου Πλανοδίου Εμπορίου σε Παραγωγούς Πωλητές.
Εισηγητής:
Νικόλαος Καραγιάννης
Θέμα 8ο:
12ο Παγκόσμιο Συνέδριο Θεσσαλών στις 7 & 8 Αυγούστου 2021 στην Ελασσόνα.
Εισηγητής:
Νικόλαος Λιούπας
Θέμα 9ο:
Έγκριση Αθλητικών Εκδηλώσεων 2021 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π. Ε. Λάρισας.
Εισηγητής:
Νικόλαος Λιούπας
Θέμα 10ο:
Έγκριση αθλητικών εκδηλώσεων για το έτος 2021 των Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων.
Εισηγητής:
Δωροθέα Κολυνδρίνη
Θέμα 11ο:
Έγκριση πραγματοποίησης θεατρικών παραστάσεων και θεάτρου σκιών καθώς και συνδιοργάνωσης Ανταμώματος στο πλαίσιο πολιτιστικών δράσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Π.Ε. Καρδίτσας έτους 2021.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Νούσιος
Θέμα 12ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έκδοση Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών ισχύος 100 kW, φερόμενης ιδιοκτησίας του κ. Καπνιτζή Νικόλαου, που προτείνεται να εγκατασταθεί σε υφιστάμενο κτίριο, εκτός ορίων οικισμού, εντός ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Κάτω Ολύμπου Δήμου Τεμπών, στη θέση “Βάρκα” της Τ.Κ. Πυργετού, Δ.Ε. Κ. Ολύμπου του Δήμου Τεμπών της ΠΕ Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 13ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Διευθέτηση κεντρικού ρέματος οικισμού Πιαλείας» στην ΔΕ Πιαλείων του Δήμου Πύλης, της ΠΕ Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 14ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Διευθέτηση κεντρικού ρέματος οικισμού Φιλύρας» του Δήμου Πύλης, της ΠΕ Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 15ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του οικισμού Αγνώντα», στη θέση «Αγνώντας» του Δήμου Σκοπέλου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 16ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 86,6176MW», στη θέση ¨Γελεσλέρ¨ Νεοχωρακίου, της Δ.Ε. Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 17ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έκδοση Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) μονάδας παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου για συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας ισχύος 0,499 MW, με φερόμενο φορέα την εταιρεία ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. σε γεωτεμάχια της Δ.Κ. Βερδικούσσης, Δ.Ε. Βερδικούσσης, του Δήμου Ελασσόνας, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 18ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Επανατοποθέτηση και Επαναλειτουργία εκπαιδευτικού σχοινοσιδηρόδρομου (λιφτ), στη θέση «Κάναλος» Κισσάβου, της Δ.Ε. Νέσσωνος, του Δήμου Τεμπών, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο:
Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων.
Εισηγητής:
Δωροθέα Κολυνδρίνη

Επερωτήσεις

Θέμα 1ο:
Για τα προβλήματα των σεισμόπληκτων στα χωριά Ζάρκο και Γριζάνο του Νομού Τρικάλων.
Εισηγητής:
Αναστάσιος Τσιαπλές

ΣΧ. Ψηφισμάτων

Θέμα 1ο:
Αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας.
Εισηγητής:
Αναστάσιος Τσιαπλές