ΠΣ - Συνεδρίαση #3 / 2021 Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) 21/01/2021 06:00:00 (Παλαιότερη Συνεδρία)

Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο:
Επικύρωση Πρακτικών της 18ης , 19ης Συνεδρίασης έτους 2020 και 1ης Συνεδρίασης έτους 2021 (Πρακτικό 18/21-12-2020, Πρακτικό 19/29-12-2020 και Πρακτικό 1/04-01-2021) του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Βασίλειος Πινακάς
Θέμα 2ο:
Τροποποίηση έργων ΠΔΕ.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 3ο:
Έγκριση συμμετοχής & υλοποίησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Κοινοτικό Πρόγραμμα: Erasmus +, KA3, Call: EACEA/38/2019.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 4ο:
Σύμφωνη γνώμη για το σύνολο των προς έγκριση μελετών εξασφάλισης κυκλοφορίας που αφορούν την εκ περιτροπής κυκλοφορία για ημερήσια ζώνη έργων τμημάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 5ο:
Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς Δήμου Λαρισαίων.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 6ο:
Αθλητικές εκδηλώσεις 2020 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Λάρισας.
Εισηγητής:
Νικόλαος Λιούπας
Θέμα 7ο:
Συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου του Π.Δ. 170/2003 (140/Α’ ) «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των λεωφορείων του Ν. 2963/2001» αρμοδιότητας της Π.Ε. Τρικάλων.
Εισηγητής:
Χρήστος Μιχαλάκης
Θέμα 8ο:
Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων, ή πλοίων από τη ζώνη του λιμένα Βόλου για το έτος 2021.
Εισηγητής:
Δωροθέα Κολυνδρίνη
Θέμα 9ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 40MW» της εταιρείας CONSORTIUM SOLAR POWER SYSTEMS SA, στη θέση ¨Πλατανάκος – Σφάκα Κολοβή¨ της Τ.Κ. Βρυσιάς, της Δ.Ε. Φαρσάλων, του Δ. Φαρσάλων, της Π.Ε. Λάρισας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 10ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «Μικρό Βουνό 1» συνολικής ισχύος 14,969MW και στη θέση «Μικρό Βουνό 4» συνολικής ισχύος 19,958MW και υποσταθμού Ανύψωσης τάσης 20/150kV» στην Τ.Κ. Μικρού Βουνού, Δ.Ε. Κραννώνος, Δ. Κιλελέρ, Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 11ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση και Λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 19,958 MW στη θέση «Μικρό Βουνό 5» και υποσταθμού Ανύψωσης τάσης 20/150kV» στην Τ.Κ. Μικρού Βουνού, της Δ.Ε. Κραννώνος, του Δ.Κιλελέρ, Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 12ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, του έργου «Λιμνοδεξαμενή Πανόρμου Νήσου Σκοπέλου» των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο:
Eκκαθάριση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΦΑΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΕ».
Εισηγητής:
Δωροθέα Κολυνδρίνη
Θέμα 2ο:
Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης» συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου της διακήρυξης για την επιλογή του αναδόχου εκπόνησης της μελέτης, ανά Περιφερειακή Ενότητα ( Παράρτημα ΙΙΙ της Π.Σ).
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 3ο:
Εισήγηση για Υποβολή έργου προς ένταξη στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 και έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση αυτού. 1. Εισήγηση για Υποβολή πρότασης για το Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.500.000,00 €
Εισηγητής:
Στυλιανός Δημότσιος
Θέμα 4ο:
Εισήγηση για Υποβολή έργου προς ένταξη στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 και έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση αυτού. 1. Εισήγηση για Υποβολή πρότασης για το Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.500.000,00 €.
Εισηγητής:
Στυλιανός Δημότσιος
Θέμα 5ο:
Περί ορισμού εκπροσώπου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για τον καθορισμό διοικητικών κυρώσεων στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων, σύμφωνα με τον Ν. 2963/01 και το π.δ. 170/03.
Εισηγητής:
Δωροθέα Κολυνδρίνη

Επερωτήσεις

Θέμα 1ο:
για την αποκατάσταση καταστροφών των αναχωμάτων και τον καθαρισμό των ποταμών Καλέντζη, Ιταλικού και Ενιππέα στην περιοχή του Δήμου Παλαμά
Εισηγητής:
Αναστάσιος Τσιαπλές
Θέμα 2ο:
για την θέση της περιφερειακής αρχής στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Μαγνησία.
Εισηγητής:
Αναστάσιος Τσιαπλές
Θέμα 3ο:
για τη ζωντανή μετάδοση, μέσω ίντερνετ, των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής:
Αναστάσιος Τσιαπλές

ΣΧ. Ψηφισμάτων

Θέμα 1ο:
- για την πανεπιστημιακή αστυνομία.
Εισηγητής:
Ευστάθιος Ντούρος
Θέμα 2ο:
- για την στήριξη των εργαζόμενων στον επισιτισμό – τουρισμό.
Εισηγητής:
Αναστάσιος Τσιαπλές
Θέμα 3ο:
- για την στήριξη του αγώνα και των αιτημάτων των εργατών της ΛΑΡΚΟ.
Εισηγητής:
Αναστάσιος Τσιαπλές
Θέμα 4ο:
για τη στήριξη μικρών επαγγελματιών-εμπόρων.
Εισηγητής:
Αναστάσιος Τσιαπλές