ΠΣ - Συνεδρίαση #11 / 2020 Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) 28/07/2020 07:00:00 (Παλαιότερη Συνεδρία)

Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο:
Επικύρωση Πρακτικών της 10ης Συνεδρίασης έτους 2020 (Πρακτικό 10/09-07-2020) του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Βασίλειος Πινακάς
Θέμα 2ο:
Τροποποιήσεις προϋπολογισμών και ένταξη νέων έργων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 3ο:
Πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Θεσσαλίας με ανθρώπινο δυναμικό» της Πράξης «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5037508 στο «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 4ο:
Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την υλοποίηση του έργου « ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ».
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 5ο:
Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Ελασσόνας για την υλοποίηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ».
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 6ο:
Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Αλοννήσου για την υλοποίηση της Πράξης «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Β.Α.Κ) Αλοννήσου»
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 7ο:
Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με Ιερά Μονή Φιλοθέου για την υλοποίηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΥΠΟΓΕΙΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ι.Μ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ».
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 8ο:
Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με Δήμο Ρήγα Φεραίου για την υλοποίηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΒΕΝΕΤΟ-ΚΟΥΛΟΥΡΙ».
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 9ο:
Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με Δήμο Αλοννήσου για την υλοποίηση του έργου «ΕΡΓΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΛΠ».
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 10ο:
Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με Δήμο Ρήγα Φεραίου για την υλοποίηση της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΡΩΝ».
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 11ο:
Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης» συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου της διακήρυξης για την επιλογή του αναδόχου εκπόνησης της μελέτης, ανά Περιφερειακή Ενότητα ( Παράρτημα ΙΙΙ της Π.Σ).
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 12ο:
Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Π Δασικών Πυρκαγιών της Περιφέρειας Περιφέρειας Θεσσαλίας με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ, σύμφωνα με το νόμο 4662/2020.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 13ο:
Έγκριση διάθεσης έκτασης τεσσάρων στρεμμάτων από τις εγκαταστάσεις του Αμαξοστασίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Γ.Γ.Πολ. Προστασίας για την κατασκευή Κέντρου Επιχειρήσεων για τις ανάγκες της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 14ο:
Έγκριση αθλητικών εκδηλώσεων για το έτος 2020 των Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων.
Εισηγητής:
Δωροθέα Κολυνδρίνη
Θέμα 15ο:
Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, συνολικού εμβαδού 301.985,59 τ.μ., για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή υπολειπόμενων έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας, υπολειπόμενα έργα Α’ Φάσης» στο Δήμο Ρήγα Φεραίου.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 16ο:
Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου «Οδικός άξονας Μουζάκι – Λίμνη Πλαστήρα».
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 17ο:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 10MW φερόμενης ιδιοκτησίας «ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.» στη θέση «Καλαμιά» στην Τ.Κ. Λουτρού της Δ.Ε. Κοιλάδας του Δήμου Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο:
1. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «αναβάθμιση και επέκταση του Βιολογικού Καθαρισμού Σκιάθου και επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης σε εκτός σχεδίου περιοχή» στη θέση «Ξάνεμος», του Δήμου Σκιάθου, της Π.Ε. Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Μπάρδας
Θέμα 2ο:
2. Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης με τον Γυμναστικό Σύλλογο Βόλου -Η ΝΙΚΗ, για την υλοποίηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ» και αύξηση του προϋπολογισμού του.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός
Θέμα 3ο:
3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για το Κέντρο Υγείας Ζαγοράς.
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Αγοραστός

Επερωτήσεις

Θέμα 1ο:
- για τα έργα αντιμετώπισης καταστροφών εξ αιτίας γεωλογικών φαινομένων στην δημοτική ενότητα Πιαλείας.
Εισηγητής:
Ιωάννης Χαϊδος
Θέμα 2ο:
- το ΕΣΠΑ
Εισηγητής:
Ιωάννης Χαϊδος
Θέμα 3ο:
-για άμεση δημοπράτηση του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ Δ.Ε. ΜΗΛΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ.
Εισηγητής:
Γεώργιος Ζώγας
Θέμα 4ο:
- για τη διαχείριση και ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομής στην Αμαλιάπολη Μαγνησίας.
Εισηγητής:
Γεώργιος Ζώγας

ΣΧ. Ψηφισμάτων

Θέμα 1ο:
- για την μετατροπή της Αγίας του Θεού Σοφίας σε ισλαμικό τέμενος από τις τουρκικές αρχές.
Εισηγητής:
Μαρία Μπίλλη – Τσιτσέ
Θέμα 2ο:
για την Αγία Σοφία και την τουρκική προκλητικότητα
Εισηγητής:
Αναστάσιος Τσιαπλές