Συνεδριάσεις Προβολή προηγούμενων συνεδριάσεων.

ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ
Συνεδρίαση #17 / 2020 30/11/2020 18:00:00 Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) 24/11/2020 10:26:00
Συνεδρίαση #16 / 2020 12/11/2020 18:00:00 Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) 06/11/2020 14:27:00
Συνεδρίαση #14 / 2020 24/09/2020 07:00:00 Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) 05/10/2020 09:55:00
Συνεδρίαση #13 / 2020 27/08/2020 19:00:00 Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) 05/10/2020 09:35:00
Συνεδρίαση #12 / 2020 19/08/2020 03:00:00 Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) 05/10/2020 09:31:00
Συνεδρίαση #11 / 2020 28/07/2020 07:00:00 Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) 05/10/2020 09:10:00
Συνεδρίαση #10 / 2020 09/07/2020 07:00:00 Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) 05/10/2020 08:43:00
Συνεδρίαση #9 / 2020 26/06/2020 15:00:00 Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) 05/10/2020 08:40:00
Συνεδρίαση #8 / 2020 19/06/2020 07:00:00 Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) 05/10/2020 08:37:00
Συνεδρίαση #7 / 2020 15/06/2006 06:00:00 Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) 01/10/2020 10:45:00
Συνεδρίαση #6 / 2020 20/05/2020 01:13:00 Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) 01/10/2020 10:15:00
Συνεδρίαση #5 / 2020 29/04/2020 03:00:00 Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) 01/10/2020 10:10:00
Συνεδρίαση #4 / 2020 10/04/2020 12:00:00 Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) 01/10/2020 10:02:00
Συνεδρίαση #3 / 2020 13/03/2020 06:00:00 Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) 01/10/2020 05:29:00
Συνεδρίαση #2 / 2020 14/02/2020 06:00:00 Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) 30/09/2020 21:26:00
Συνεδρίαση #1 / 2020 29/01/2020 06:00:00 Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) 30/09/2020 19:24:00